homeอาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)
personperson_add
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

ผู้สอน
นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11444

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.(สัตวศาสตร์) สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แผนกวิชา สัตวศาสตร์ ประเภทวิชา เกษตรกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)