homeอาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)
person
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

ผู้สอน
นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11444

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ระดับชั้น ปวส.(สัตวศาสตร์) สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แผนกวิชา สัตวศาสตร์ ประเภทวิชา เกษตรกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)