อาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)
ผู้สอน

นาย ศุภฤกษ์ เสริมสุข

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (ปวส. สัตวศาสตร์ / ประชาชน)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11444

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้น ปวส.(สัตวศาสตร์) สาขาวิชา สัตวศาสตร์ แผนกวิชา สัตวศาสตร์ ประเภทวิชา เกษตรกรรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.