ผู้สอน
ว่าที่ร.ต. สราวุฒิ ดาแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

5009211 ต้นกำลังเครื่องจักรกลในงานฟาร์ม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11453

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

สาขาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รหัส 5731500801