home3000-0203 คอมพิวเตอร์กราฟิก
personperson_add
3000-0203 คอมพิวเตอร์กราฟิก

ผู้สอน
นาย วสันต์ เทศนศิลป์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
3000-0203 คอมพิวเตอร์กราฟิก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11457

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

-


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)