homeอบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57
personperson_add
อบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
อบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11473

สถานศึกษา
xxxx

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)