อบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

อบรม