เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้วอบรม