homeอบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57
person
อบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57

ผู้สอน
ผศ. ฉวีวรรณ โสภาจารีย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
อบรมแนวคิดอัลกอริทึมเกมและระบบcobtrol (หุ่นยนต์)11-12 กค 57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11473

สถานศึกษา
xxxx

คำอธิบายวิชา

อบรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)