homeห้องเรียนชีววิทยาพืช มทส.
personperson_add
ห้องเรียนชีววิทยาพืช มทส.

ผู้สอน
นาย อรรณพ วราอัศวปติ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนชีววิทยาพืช มทส.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11475

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอน วิชาชีววิทยา ในหัวข้อ ชีววิทยาพืช  ตามโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)