homeจิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607
person
จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607

ผู้สอน
อาจารย์ พนิตศรี ศรีเชื้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11477

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานี้เป็นวิชาชีพครูบังคับ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเท่านั้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)