จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607
ผู้สอน

อาจารย์ พนิตศรี ศรีเชื้อ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11477

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาชีพครูบังคับ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.