homeจิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607
personperson_add
จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607

ผู้สอน
อาจารย์ พนิตศรี ศรีเชื้อ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาสำหรับครู LM 04050607

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11477

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาชีพครูบังคับ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครูเท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)