homeคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
personperson_add
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

ผู้สอน
นาย ศรัญยู โตใหญ่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11486

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)