homeระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
personperson_add
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ผู้สอน
นางสาว ปิยะนาฏ แคใหญ่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11498

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)