ปวช.1 เกษตรศาสตร์
ผู้สอน

ณฐมน แสงอาษา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวช.1 เกษตรศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11514

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.