ปวช.2/4 การจัดการฟาร์ม


ผู้สอน
นางสาว นฤมล มีประเสริฐ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 7 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.2/4 การจัดการฟาร์ม

Class ID
11516

สถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
คำอธิบายวิชา

หลักการจัดการฟาร์ม นักศึกษาระดับ ปวช.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)