ผู้สอน
ชยพล คำยอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Introduction to Information Technology (Performance Monitoring Project)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11519

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


คำอธิบายชั้นเรียน

Introduction to concept, definition, and application of modern information technology and its effect to the users.