homeปวส.1พืชศาสตร์
personperson_add
ปวส.1พืชศาสตร์

ผู้สอน
ณฐมน แสงอาษา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1พืชศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11528

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)