homeGE1003 for AC1/3
person
GE1003 for AC1/3

ผู้สอน
Miss Atcharaporn Jampawan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
GE1003 for AC1/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11532

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนใช้ในชีวิตประจำวันได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)