homeปวส.1 สัตวศาสตร์ (3501-0101)
person
ปวส.1 สัตวศาสตร์ (3501-0101)

ผู้สอน
นาง เชอลักษ์ ธนะบุญปวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวส.1 สัตวศาสตร์ (3501-0101)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11537

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา วิทยาศาสตร์เกษตร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)