homeปวช.3/1 โครงการผลิตเห็ด
person
ปวช.3/1 โครงการผลิตเห็ด

ผู้สอน
นางสาว รพีพร ทองยิ่ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปวช.3/1 โครงการผลิตเห็ด

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11540

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

โครงการผลิตเห็ด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)