homeการสื่อสารทางสุขภาพ ปีการศึกษา2557
person
การสื่อสารทางสุขภาพ ปีการศึกษา2557

ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ วันดี สุทธรังษี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อสารทางสุขภาพ ปีการศึกษา2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11619

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาสำหรับนศ.พยาบาลชั้นปีที่2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)