ประถมศึกษาปีที่ 5/1


ผู้สอน
นาย สาคร ขันตี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 11 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 5/1

รหัสวิชา
1165

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านเดื่อ

คำอธิบายวิชา

ในชั้นเรียนมีนักเรียนชาย-หญิง รวม 21 คน ชาย 11 คน หญิง 10 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books