homeประถมศึกษาปีที่ 5/1
person
ประถมศึกษาปีที่ 5/1

ผู้สอน
นาย สาคร ขันตี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1165

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ในชั้นเรียนมีนักเรียนชาย-หญิง รวม 21 คน ชาย 11 คน หญิง 10 คน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)