การเตรียมและการช่วยเหลือมารดา และทารกที่ได้รับการตรวจด้วยเครื่องมือ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียน