homeวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
personperson_add
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผู้สอน
person
นาย ประจักษ์ น้อยเหนื่อย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1167

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)