homeวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
person
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ผู้สอน
person
นาย ประจักษ์ น้อยเหนื่อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1167

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)