ม. 1/1

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ