ม. 1/1

ผู้สอน
ละมุล ศรีปัญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม. 1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11678

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)