การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

นาย สมพร จินากูล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11705

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.