homeการสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
personperson_add
การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน
นาย สมพร จินากูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11705

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับหลักสูตรภาษาอังกฤษ  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การสร้างรูปแบบการเรียนรู้ รูปแบบการสอนแบบต่าง ๆ วิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือแบบเรียน สร้างและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)