home56074.122 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060
personperson_add
56074.122 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
56074.122 วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11724

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ MBC060

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)