homeศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่
person
ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่

ผู้สอน
ผศ.น.สพ.ดร. สุชาติ วัฒนชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11766

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเตรียมตัวและการทำวิสัญญีในสัตว์ใหญ่ เครื่องมือศัลยกรรมสำหรับสัตว์ใหญ่ โรคและปัญหาต่างๆที่พบบ่อยๆที่แก้ไขด้วยวิธีการทำศัลยกรรมในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและกระดูกในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบทางเดินอาหารในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบทางเดินหายใจในโคและม้า การทำศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนในโคและม้า การทำศัลยกรรมเต้านมในโค การทำศัลกรรมในแพะแกะ และการทำศัลกรรมในสุกร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)