ศัลยศาสตร์สัตว์ใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

การเตรียมตัวและการทำวิสัญญีในสัตว์ใหญ่ เครื่องมือศัลยกรรมสำหรับสัตว์ใหญ่ โรคและปัญหาต่างๆที่พบบ่อยๆที่แก้ไขด้วยวิธีการทำศัลยกรรมในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและกระดูกในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบทางเดินอาหารในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ในโคและม้า การทำศัลยกรรมในระบบทางเดินหายใจในโคและม้า การทำศัลยกรรมแก้ไขไส้เลื่อนในโคและม้า การทำศัลยกรรมเต้านมในโค การทำศัลกรรมในแพะแกะ และการทำศัลกรรมในสุกร