m43

ผู้สอน
person
นาย ครูประพันธ์ พัทยาวรรณ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
m43

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1178

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ม.4/3  ปี 2554


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)