กลุ่มนักศึกษารหัส 57 ในที่ปรึกษาของ อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ใช้เฉพาะในการการให้คำปรึกษากลุ่มนักศึกษารหัส 57 ในที่ปรึกษาของ อ.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์