homeGED 4003 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต (ห้อง 2301)
personperson_add
GED 4003 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต (ห้อง 2301)

ผู้สอน
นางสาว เรณุกา ขุนชำนาญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
GED 4003 คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต (ห้อง 2301)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11834

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์เพื่อชีวิต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)