homeSec.01 : 4124701a ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศ6-9], 1/57
person
Sec.01 : 4124701a ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศ6-9], 1/57

ผู้สอน
นางสาว อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
Sec.01 : 4124701a ความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ [ศ6-9], 1/57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11849

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ภัยคุกคามและความเสี่ยงในระบบสารสนเทศ หลักการด้านการจัดการความปลอดภัย การหลีกเลี่ยง การป้องกัน และการคืนสภาพ เทคโนโลยีในการเข้ารหัส การพิสูจน์ตัวตน จรรยาบรรณกฎหมายและนโยบายในเรื่องความปลอดภัย การออกแบบระบบความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)