homeคพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1/57 Sec.1
person
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1/57 Sec.1

ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1/57 Sec.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11850

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้ภาษา C


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)