homeการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
personperson_add
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอน
นาย วัชรรักษ์ ประวัติพงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11856

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมภาษาเพื่อจัดทำเว็บเพจ ในการติดตั้งร้านค้า และการวางแผนการทำร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต การค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า การสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิสก์ จรรยาบรรณสำหรับการทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)