ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

1/57_ComUsing


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11865

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ห้อง ปกจอ.1 ปีการศึกษา 1/2557