home1/57_ComUsing
person
1/57_ComUsing

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ปวีณา ชัยวนารมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
1/57_ComUsing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11865

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ห้อง ปกจอ.1 ปีการศึกษา 1/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)