homeเทคโนโลยีกับการพัฒนา_section027
person
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section027

ผู้สอน
นาย วราวุธ ยอดจันทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_section027

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11868

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม รุ่นที่ 31

คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม รุ่นที่ 33


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)