ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง (09041252)


ผู้สอน
อัษฎาวุธ อารีสิริสุข
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง (09041252)

รหัสวิชา
1187

สถานศึกษา
ชีววิทยา มทร.ธัญบุรี

คำอธิบายวิชา

วิชาชีววิทยากับเศรษฐกิจพอเพียง (09041252) เทอม 2/54

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books