homeการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker
person
การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11874

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)