homeการตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker
personperson_add
การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11874

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อภาพยนตร์ด้วยโปรแกรม Movie Maker


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)