homeมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
personperson_add
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

ผู้สอน
นางสาว เนตรนภางค์ หงษ์อุปถัมป์ไชย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11887

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)