homeจิตวิทยาการศึกษา 157 กลุ่ม 2 สว.
person
จิตวิทยาการศึกษา 157 กลุ่ม 2 สว.

ผู้สอน
ผศ.ดร. กาญจนา บุญภักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
จิตวิทยาการศึกษา 157 กลุ่ม 2 สว.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11909

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาชีพครู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)