เทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec003
ผู้สอน

นาย วราวุธ ยอดจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec003

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11918

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.