homeเทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec003
personperson_add
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec003

ผู้สอน
นาย วราวุธ ยอดจันทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีกับการพัฒนา_sec003

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11918

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)