homeคพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1/57 Sec.3
personperson_add
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1/57 Sec.3

ผู้สอน
อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คพ211 วิทยาการคอมพิวเตอร์1 1/57 Sec.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11934

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษา C


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)