homeระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์_หมู่เรียน_55_73
person
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์_หมู่เรียน_55_73

ผู้สอน
นาย พีรพัฒน์ วรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์_หมู่เรียน_55_73

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11946

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)