ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์_หมู่เรียน_55_73
ผู้สอน

นาย พีรพัฒน์ วรวัฒน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้นทางสังคมศาสตร์_หมู่เรียน_55_73

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11946

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.