English for Logistic (นศ.รหัส 55)
ผู้สอน

ผศ.ดร. ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
English for Logistic (นศ.รหัส 55)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11952

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Logistic การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน    


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.