เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

English for Logistic (นศ.รหัส 55)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้าน Logistic การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน