homeรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม5/2
personperson_add
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม5/2

ผู้สอน
person
นันทิยา พรหมา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นม5/2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11961

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)