homeSWU 351 1-57
person
SWU 351 1-57

ผู้สอน
นาย ธรรมนูญ สะเทือนไพร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 351 1-57

หมายเลขของวิชา (Class ID)
11990

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาค จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตที่ดีงาม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)