homeการหาอนุพันธ์อันดับสูง
personperson_add
การหาอนุพันธ์อันดับสูง

ผู้สอน
person
นาย ฤทธิชัย พ่อไชยราช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การหาอนุพันธ์อันดับสูง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
11991

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)