homeกลุ่มเรียน 28 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
person
กลุ่มเรียน 28 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

ผู้สอน
ชัยทัศน์ เกียรติยากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
กลุ่มเรียน 28 วิชา GSCI1102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
11997

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

กลุ่มเรียน 28 ในรายวิชาการศึกษาทั่วไป  ภาคเรียนที่ 1/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)