ผู้สอน
นาย อิมรอน แวมง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1/58


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12025

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้บริหารฐานข้อมูล การประมวลคาถาม การประมวลกลุ่มคาสั่ง การคืนสภาพข้อมูล การใช้ข้อมูลร่วมกัน ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ การสร้างคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ระบบการจัดการฐานข้อมูล