homeการจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม CIS2014
person
การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม CIS2014

ผู้สอน
นาย อริศ หัสมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม CIS2014

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12033

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์ของวิชา การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม CIS2014


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)