การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม CIS2014

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนออนไลน์ของวิชา การจัดการสถาบันการเงินในอิสลาม CIS2014