ระบบปฎิบัติการเครือข่าย

คำอธิบายชั้นเรียน

หน้าที่และโครงสร้างการทำงานภายในของระบบปฎิบัติการเครือข่าย การจัดการหน่วยความจำ หน่วนประมวลผลกลาง  การจัดแฟ้มข้อมูล หน่วยรับและแสดงผล การ้งานแบบุบุคคลเดียวและทำงานแบบหลายบุคคล รวมทั้งขบวนการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ  ระหว่างการดำเนินงานของระบบ ระบบความปลอดภัยของระบบปฎิบัติการ ความแตกต่างระหว่างระบบปฎิบัติการทั่วไปับระบบปฎิบัติการแบบเครือข่าย กรณีศึกษาระบบปฎิบัติการเครือข่าย