home914-101 Thai culture and Arts 01/2557
person
914-101 Thai culture and Arts 01/2557

ผู้สอน
นาย ไซฟู รีเเซ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
914-101 Thai culture and Arts 01/2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12035

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นวิชาที่เรียนเเล้วสนุก ไม่เครียด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)