homeBUS-621(ภาคการศึกษาที1/57) สุราษฎร์ธานี
personperson_add
BUS-621(ภาคการศึกษาที1/57) สุราษฎร์ธานี

ผู้สอน
นาย สุพิศ ฤทธิ์แก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
BUS-621(ภาคการศึกษาที1/57) สุราษฎร์ธานี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12043

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตามแนบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)