จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 1/2558 (เอกภาษาอังกฤษ)
ผู้สอน

กอเดช อ้าสะกะละ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 26 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุ่น 1/2558 (เอกภาษาอังกฤษ)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12066

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัยรุ่นและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุ่น พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของวัยรุ่น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ ปัญหาวัยรุ่น บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุ่น แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุ่นโดยใช้กระบวนการแนะแนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการป้องกันแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการวัยรุ่นด้านการศึกษา อาชีพ สังคม และส่วนตัว


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.