การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ผู้สอน

จารุวรรณ ปวราจารย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12070

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตรนิเทศศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.